Stiekeme broeders

Dit voorjaar heb ik vaak een zelfde rondje gelopen in Berkheide. Regelmatig zag ik één of twee Buizerds cirkelen, of op een uitkijkpost zitten. Die moesten wel ergens een nest in de buurt hebben.