Baltische mantelmeeuw op het strand

Op 19 oktober 2023 was een Baltische mantelmeeuw aanwezig op het Katwijkse strand. Een, voor Nederland, zeldzame soort. Deze volwassen vogel is in 2018 ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek geringd in Somna, Noorwegen.

In september 2014 zag ik er ook al eens één, die in het zelfde gebied was geringd, een jong exemplaar.

De Baltische mantelmeeuw broedt in Zweden, Estland, Finland en in enkele kolonies in Noorwegen. Tijdens de trek van en naar de overwinteringsgebieden rond de Rode Zee en Oost-Afrika duikt er nog wel eens één op in Nederland.